Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem oraz administratorem serwisów alphasec.pl oraz aptmasterclass.com, na których można dokonać zakupu szkoleń jest jest firma Alphasec sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakowej 48A (51-421), NIP: 8971871380, KRS: 0000806684, zwana dalej Alphasec.

 2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do sprzedaży przez Alphasec usług szkoleniowych takich jak m.in. szkolenia online, szkolenia stacjonarne, dostęp do platformy szkoleniowej na rzecz osób fizycznych oraz prawnych, zwanych dalej Klient.
§ 2. Definicje
 1. Sklep internetowy - platforma internetowa działająca pod domeną alphasec.pl lub aptmasterclass.com za pomocą której sprzedawca umożliwia klientom składanie zamówień oraz nabywanie produktów lub usług znajdujących się w ofercie.
 2. Szkolenie online - szkolenie odbywające się na żywo za pomocą jednej z platform streamingowych takich jak Youtube, Vimeo i innych.
 3. Platforma szkoleniowa - platforma internetowa w jednej z subdomen alphasec.pl, na której prezentowane są treści szkoleniowe.
 4. Program szkoleniowy APT Masterclass|FORGE - zestaw szkoleń realizowany na dedykowanej Platformie Szkoleniowej.
§ 3. Składanie zamówienia
 1. Ceny zamawianych produktów i usług wyraźnie wyszczególnione są i widoczne w formularzu składania zamówienia.
 2. Klient składa zamówienie na jedną z usług oferowaną przez Alphasec na zbiorczym lub dedykowanym dla danej usługi formularzu znajdującym się na w domenach alphasec.pl lub aptmasterclass.com.
 3. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych, wszystkich wskazanych przez dany formularz wymaganych danych, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu prawidłowych danych w formularzu zamówienia i wysłaniu ich za pomocą wyraźnego przycisku, typowo: Zamawiam i płacę.
 5. Po złożeniu zamówienia, w zależności od wybranego sposobu dostawy, Klient zostanie przekierowany do strony z dalszym krokiem. W przypadku płatności online, będzie to przekierowanie do zewnętrznego serwisu obsługującego płatności (tpay.com).
 6. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Alphasec, Klient otrzyma odpowiednie dokumenty finansowe, w zależności od danych wysłanych w formularzu zamówienia (np. fakturę VAT).
 7. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zatwierdzenie zamówienia i inne kluczowe informacje Klient otrzyma na wskazany w formularzy zamówienia adres e-mail.
 8. W przypadku potencjalnych problemów bądź wątpliwości, Alphasec zachęca do kontaktu e-mail na adres szkolenia@alphasec.pl.
§ 4. Dostawa
 1. Po zaksięgowaniu wpłaty i zatwierdzeniu zamówienia, Klient otrzyma wszelkie informacje, adres i dostępy potrzebne do realizowania usługi na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.
§ 5. Reklamacje i odstąpienie od umowy
 1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość.
 2. W celu złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy skontaktować się z Alphasec za pomocą adresu szkolenia@alphasec.pl.
§ 6. Polityka prywatności, przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są jedynie przez Alphasec oraz pośrednika płatności, w celach realizacji zakupionych usług.
 2. Alphasec może zapisywać dane statystyczne na temat Klienta za pośrednictwem narzędzi własnych, ciasteczek oraz przez rozwiązania udostępnionych przez firmy trzecie (np. Google Analytics, pixele do remarketingu Facebooka) w celach dostarczania jak najwyższej jakości usług.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zakupu i realizowania usług szkoleniowych.
§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Klient zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim otrzymanych szkoleń i dostępów do platform realizujących zakupione usługi na rzecz Klienta.
 2. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Alphasec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakowa 48A, (51-421), adres e-mail: szkolenia@alphasec.pl.