Polityka prywatności

  • Home
  • Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Alphasec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakowej 48A (51-421).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych - przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych

Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Alphasec Sp. z o.o.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawa z zakresu ochrony danych

Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym ich kopii), ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Dobrowolność / obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Alphasec Sp. z o. o. w powyższym zakresie nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przekazanie danych do Państwa trzeciego

Alphasec Sp. z o. o. co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Alphasec Sp. z o. o. będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG, w szczególności w USA. W takim wypadku podstawą przekazania danych będzie decyzja Komisji Europejskiej z dnia z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca adekwatny stopień ochrony danych zapewniający przez program „Privacy Shield” lub/i standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Punkt kontaktowy

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Alphasec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rakowa 48A, (51-421), adres e-mail: privacy@alphasec.pl.